Kontakt

Postadresse:

Norsk Tannpleierforening
Postboks 9202 Grønland
0134 Oslo

Besøksadresse:

Norsk Tannpleierforening
Lakkegata 23
0134 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje

E-post: ntpf@delta.no
Telefon: 90 47 41 17 (SMS mottas ikke)

Org.nr 971 481 978

NTpFs leder
Hilde Aga
Mobil: 92 06 24 16
E-post: hilde.aga@delta.no
Kontorleder
Linda Ludmann
Telefon: 90 47 41 17
E-post: ntpf@delta.no
Fagansvarlig
Gry Jakhelln
Telefon: 95 13 35 80
E-post: gry.jakhelln@delta.no

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no