Utdanning

Tannpleierutdanningen er et profesjonsstudium og et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Fullført tannpleierutdanning gir autorisasjon som tannpleier og fører fram til graden bachelor i tannpleie (Bachelor in Dental Hygiene). Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og Høgskolen Innlandet (Elverum) tilbyr tannpleierstudiet.

Video om tannpleierstudiet fra UiT 

Fundamentet i tannpleierutdanningen er å fremme helse. De kliniske ferdighetene oppøves ved pasientbehandling, både ved studiestedene og i praksisperioden. Tannpleieren skal kunne veilede pasienten til selv å kunne ivareta egen tann- og munnhelse ved å møte pasienten som et likeverdig og selvstendig individ. Tannpleieren skal ha kompetanse til å vurdere tannhelseproblemer og henvise videre til tannlege ved behov.

Tannpleierutdanningen skal utdanne tannpleiere til å kunne drive formidling, samhandle med andre yrkesgrupper og utøve selvstendig utadrettet virksomhet innen tann- og munnhelse og sykdomsforebygging.

I tillegg til det praktiske arbeidet i pasientens munnhule er det en viktig oppgave for tannpleieren å bidra til å ta vare på pasientens helse også i et større perspektiv. En stor del av en tannpleiers hverdag er å jobbe tverrfaglig og samhandle med andre yrkesgrupper for å fremme helsen i befolkningen.

Tannpleieryrket er rikt på utfordringer. De fleste tannpleiere arbeider i offentlig sektor (58 %). I privat sektor fordeler de resterende 42 % seg på 77% ansettelser og 23% selvstendige næringsdrivende da tannpleieren har autorisasjon til å drive selvstendig praksis. (tall fra okt. 2019)

Søkere tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, og et avgrenset antall studenter blir tatt opp på realkompetanse. Søkere rangeres også på grunnlag av skolepoeng og eventuelle plusspoeng.

Studiet gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse. Som student får du mulighet til å søke om studentbolig gjennom Studentsamskipnaden på studiestedet ditt. Informasjon om studiet ved de ulike universitetene og høyskolene kan du få ved å kontakte dem direkte, eller klikke på linkene øverst i teksten.

Søknadsfrist for de fleste søkere er 15. april, med unntak av noen spesielle søkergrupper som har søknadsfrist 1. mars.

Trykk her for å søke tannpleierutdanningen;  Samordna opptak.

Tannpleierne kan ta videreutdanning ved universiteter og høyskoler. USN (Universitetet i Sørøst-Norge) tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Det er et samlingsbasert deltidsstudie over 2 år (60 studiepoeng). Med denne kan tannpleiere bygge videre til mastergrad i helsefremmende arbeid.

Det er flere aktuelle studier for tannpleiere, last ned artikkelen «Hvorfor er videreutdanning viktig for tannpleiere?» her.

Aktuelt:

Hva dekkes av utgifter til tannbehandling for voksne?

Lurer du på hva som dekkes >>>

Ost kan være bra for tennene

Ikke et vondt ord om søte >>>

Filmer mot tannbehandlingsangst.

Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: post@tannpleier.no