Offentlig tannhelsetjeneste

Gratis tannbehandling

Det er fylkeskommunen som skal sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten er tilgjengelig for alle. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

  • Barn og ungdom fra fødselen til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • Andre grupper som det er fattet vedtak om

Aktuelt:

Pent smil med frisk ånde

Når fikk du sist sjekket tennene? >>>

God tannhelse minsker faren for alvorlige sykdommer

Periodontale sykdommer er en fellesbetegnelse for >>>

Tannpleie med regulering

Hvert tredje barn trenger regulering for >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no