Offentlig tannhelsetjeneste

Gratis tannbehandling

Det er fylkeskommunen som skal sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten er tilgjengelig for alle. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

  • Barn og ungdom fra fødselen til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • Andre grupper som det er fattet vedtak om

Aktuelt:

Hva dekkes av utgifter til tannbehandling for voksne?

Lurer du på hva som dekkes >>>

Ost kan være bra for tennene

Ikke et vondt ord om søte >>>

Filmer mot tannbehandlingsangst.

Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: post@tannpleier.no