NAV/HELFO

Noen kan få stønad gjennom Folketrygden til tannbehandling etter visse kriterier ved sykdom. HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, administrerer utbetalingene.

Du kan få rådgivning hos tannpleieren om du er berettiget til stønad.

Aktuelt:

Pent smil med frisk ånde

Når fikk du sist sjekket tennene? >>>

God tannhelse minsker faren for alvorlige sykdommer

Periodontale sykdommer er en fellesbetegnelse for >>>

Tannpleie med regulering

Hvert tredje barn trenger regulering for >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no