artikkel_018

Tobakk

Røyking skader helsa og kan gi mange alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kols og ulike kreftformer. Munnhelsa forringes ved økt risiko for at det skal oppstå betennelse i tennenes festeapparat (periodontitt). Dette kan i verste fall gi tanntap.

Snus er et tobakksprodukt som kan gi helseskader. Bruk av snus øker risikoen for kreft og har flere andre negative effekter. Snus gir økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel.

Norsk Tannpleierforening, NTpF, støtter opp om kampen mot tobakksbruk sammen med ulike helseorganisasjoner. Tannpleierne oppfordres til å ta opp tobakk i samtale med sine pasienter.

Nyttig informasjon:

  • Ring Røyktelefonen 800 400 85 for gratis hjelp og oppfølging til røykslutt
  • Last ned appen «Slutta» som er gratis personlig hjelp for deg som vil slutte med røyk eller snus
  • Følg Slutta – din røykslutt på Facebook
  • Snakk med fastlegen din eller tannpleieren/tannlegen din om tobakkslutt

Aktuelt:

Filmer mot tannbehandlingsangst.

Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, >>>

Pent smil med frisk ånde

Når fikk du sist sjekket tennene? >>>

God tannhelse minsker faren for alvorlige sykdommer

Periodontale sykdommer er en fellesbetegnelse for >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no