artikkel_018

Munnhelse og tobakk

Tobakk, snus og røyk, er skadelig for tenner og tannkjøtt. Derfor er kommunikasjon med pasienter om tema tobakk, en viktig del av dialogen mellom pasienter og tannpleier der det er naturlig.

Helsedirektoratet ønsker at tannhelsetjenesten skal engasjere seg i snus- og røyksluttarbeidet. Tannpleierne tar ansvar her, og kommuniserer tema overfor pasienter der det er naturlig.

Vi vet at tobakk er skadelig for tenner og tannkjøtt. Snus gir skader på slimhinnen, og kan føre til kreft i munnhulen. Bruker man snus over tid, vil overflaten på slimhinnen bli hvitaktig og fortykket i området der snusen er plassert. Slutter man å snuse, vil de fleste skader leges av seg selv. I tillegg til slimhinneforandringer, fører snus til misfarging på tenner, og kan føre til at tannkjøttet trekker seg opp på roten og pasienten får lange tannhalser. Det er en irreversibel tilstand som ikke endrer seg etter at man har sluttet med snus.

Ved behandling av tannløsningssykdommen peridodontitt, blir det oppnådd bedre resultat hos ikke-røykere enn hos røykere. Dermed vil ikke-røykere få en mer vellykket behandling. Periodontitt er en betennelsesreaksjon i tannroten sitt festeapparat og kan føre til at tannen løsner. Det er anslått at ca. halvparten av personer over 40 år blir rammet av sykdommen i mild til moderat form.

Oppsummerer man kunnskapen omkring sykdommen, kan man si at ikke-røykere klarer seg bedre etter behandling av periodontitt enn røykere.

Behandling av eks-røykere og ikke-røykere, ser ut til å ha samme effekt.

Les mer her.

Kilde: Helsedirektoratet, Norsk Tannpleierforening, Den norske tannlegeforening

Publisert: 9. April 2014

Finn din tannpleier

Aktuelt:

Hva dekkes av utgifter til tannbehandling for voksne?

Lurer du på hva som dekkes >>>

Filmer mot tannbehandlingsangst.

Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, >>>

Diabetes og munnhelse

Diabetes og munnhelse er tett knyttet >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: post@tannpleier.no