artikkel_017

Eldre som bor hjemme må få hjelp til tannstell

For noen tiår siden var det eldre på sykehjem som slet med dårlig munn- og tannhelse. Nå er det syke, hjemmeboende eldre som har tenner som råtner vekk.

Munnhelsen kan ofte bli forsømt på mennesker som trenger assistanse til personlig stell. Dette må være et fokus for  hjemmetjenesten, sier professor Gunhild V. Strand på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Sykehjemspasienter

På sykehjem over hele landet ser vi en bedring i tannhelse, særlig de siste årene.

Nå er problemet forskjøvet. Syke, eldre som bor hjemme har større utfordringer med å få den tannbehandlingen og munnhelsen som vi alle anser som nødvendig for å ha en god helse.

Må evalueres

Tannhelsetilbudet til den voksende gruppen av syke, hjemmeboende eldre er lovregulert, og de har rett til gratis behandling. Likevel har bare én av tre hjemmeboende, syke eldre i Bergen benyttet seg av tilbudet om gratis offentlig tannbehandling. Tannhelsetilbudet til denne gruppen må evalueres og omorganiseres slik at pasientene får den behandling de etter loven har krav på.

Kilde: forskning.no

Publisert: 19. Mars 2014

Finn din tannpleier

Aktuelt:

Pent smil med frisk ånde

Når fikk du sist sjekket tennene? >>>

God tannhelse minsker faren for alvorlige sykdommer

Periodontale sykdommer er en fellesbetegnelse for >>>

Tannpleie med regulering

Hvert tredje barn trenger regulering for >>>

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no