Tannpleier Maryanne Ørsleie

Ørland Tannklinikk
Adresse: Postboks 220, 7129 Brekstad
Telefon: 72 52 43 37
Email: Maryanne.orsleie@stfk.no

Tannpleier Ingrid Bøe

Oppdal Tannklinikk
Adresse: 7340 Oppdal
Telefon: 72400910
Email: Ingrid.boe@stfk.no

Tannpleier Johanna Gardastovu/Tannpleier Sissel Sæther /Tannpleier Gülsen Kara

Trondheim Tannhelsesenter
Adresse: Kongens gate 49, 7012 Trondheim
Telefon: 73 53 45 45
E-post: post@trondheim-tannhelsesenter.no
Webadresse: www.trondheim-tannhelsesenter.no

Tannpleier Belinda Hatlem

Ranheim Tannhelse
Jakobslivegen 1
7058 JAKOBSLI
Tlf: 92110102

Tannpleier Arnhild Halvorsen

Tiller Tannklinikk
Adresse: Østre Rosten 47, 7075 Tiller
Telefon: 72 88 93 05

Tannpleier Trude Brekken Corneliussen

Tannpleier: Trude Brekken Corneliussen
Adresse: Olav Trygvassonsgt 24, 3 etg, 7011 Trondheim
Telefon: 73 93 80 82

Tannpleier Berit Rathe

Tannpleier: Berit Rathe
Adresse: Gisle Johnsonsgate 5, 7042 Trondheim
Telefon: 73 53 28 16
Webadresse: www.sttf.no/abelgaarden

Tannpleier Andrea S. Aspås

Tannlegeklinikken 3 Kronor
Adresse: Olav Tryggvasons gate 24, 7011 Trondheim
Telefon: 73 52 52 21

Tannpleier Andrea S. Aspås

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
Adresse: Nevrosenteret, Harald Hardrådes gate 5, 7030 Trondheim
Telefon: 72526117
E-post: post.onh.kjeve.oye@stolav.no

Tannpleier Mona Ulvang

Tannlege Rolf Isaksen
Adresse: Munkegaten 9, 7013 Trondheim
Telefon: 73 80 67 60

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no