Tannpleier Elin Alm Bjerregård

Tannstellet, Lena tannhelsesenter
Vallevegen 14, 2850 Lena
Telefon:61165460.
E-post: Elinbjerr@hotmail.com

Tannpleier Tone Kristin Solbraa

Tannpleier: Tone Kristin Solbraa
Adresse: Nedregate 63, 2640 Vinstra
Telefon: 61 29 42 03
Telefon 2: 90 54 41 55
Epost: solbraatannpleie@gmail.com

Tannpleier Eva Birgitta Stee

Tannpleier: Eva Birgitta Stee
Adresse: Flækøybygget, 2686 Lom
Telefon: 61 29 02 21
Telefon 2: 61 21 14 18
Epost. Eva-b-st@online.no

Tannpleier Aino Nystad

Tannklinikken Gjøvik
Adresse: Bjørnsonsgate 2, 2821 Gjøvik
Telefon: 61 10 80 63
Epost: aino.nystad@oppland.org

Tannpleier Sofia Resander

Raufoss Tannlegesenter
Adresse: Storgata 13, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 97 00

Tannpleier Monica Granlund

Tannklinikken Hadeland
Adresse: Skolelia 3, 2750 Gran
Telefon: 61 31 34 00
Epost: Monica.Granlund@oppland.org

Tannpleier Monica Gjestrum

Lena Tannhelsesenter AS
Adresse: 2850 Lena
Telefon: 61 16 54 60
Epost: mbgjestrum@hotmail.com

Tannpleier Kirsti Sataslaatten

Gjøvik Tannklinikk
Adresse: Bjørnsonsgate 2, 2821 Gjøvik
Telefon: 61 10 80 65
Epost: kirsti.sataslaatten@oppland.org

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no