Tannpleier Kamilla Blomberg Grov

Tannklinikken Lillehammer
Adresse: Storgata 179, 2615 Lillehammer
Telefon: 61270220
Epost: Kamilla.Blomberg.Grov@oppland.org

 

Tannpleier Linn Bakken

Tannklinikken Lena
Adresse: Lenagata 6, 2080 Lena
Telefon: 61143250
Epost: Linn.Bakke@oppland.org

Tannpleier Kamilla Blomberg Grov

Tannklinikken Lillehammer
Adresse: Storgata 179
2615 Lillehammer
Telefon: 61 27 02 20
Epost: kamilla.blomberg.grov@oppland.org

 

Tannpleier Sonni McKenzie

Tannklinikken Lillehammer
Storgata 179, 2605 Lillehammer
Tlf.: 612 70220

Sonni.McKenzie@oppland.org

 

 

 

Tannpleier Anita Fjellseth

Tannklinikken Midt-Gudbrandsdal
Adresse: Nordre Byre 19, 2640 Vinstra
Telefon: 61292210 / 90502083
Epost: anita.fjellseth@oppland.org

Tannpleier Marianne Østerhus

Lillehammer tannregulering
Storgata 179, 2615 Lillehammer
Tlf 61246580
E-post mannana@online.no

Tannpleier Ragnhild Høyen

Kjevekirug Jan Mangersnes
Adresse: Trondheimsveien 8, 2821 Gjøvik
Tlf.nr. 1: 61130819 / 93654766
Epost: jan-mang@online.no

Tannpleier Inger Kristin (Tine) Tanum

Tannklinikken Hadeland
Adresse: Skolelia 3, 2750 Gran
Tlf.nr. 1: 61313400 / 95811752
Epost: tinetanum@hotmail.com

Tannpleier Anita Camilla Thune

Tannklinikken Lena
Adresse: Lenagata, 2850 Lena
Telefon: 61143250
E-post:
Anita.Camilla.Thune@oppland.org

Tannpleier Joachim Dalheim

Tannklinikken Otta
Adresse: Selsvegen 20, 2670 Otta
Telefon: 61245980
E-post:
Joachim.Dalheim@oppland.org

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no