Tannpleier Ingeborg Bremset

Distriktstannklinikken i Stjørdal
Adresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal
Telefon: 74 82 97 40

Tannpleier Rigmor Andersen

Distriktstannklinikken i Levanger
Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger
Telefon: 74 12 64 80

Tannpleier Bjørg Kroglund

Distriktstannklinikken i Grong
Adresse: Torget, 7870 Grong
Telefon: 74 33 12 20

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no