Tannpleier Liv Heidi Jørgenseth Bråtner

Sør- Odal Tannklinikk
Adresse: Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes
Telefon: 62 96 62 90

Tannpleier Kari Gulbrandsen

Stadioen Tannklinikk
Adresse: 2318 Hamar
Telefon: 62 52 40 87

Tannpleier Tonje Lütken

Nord- Odal Tannklinikk
Adresse: Strømsvei 7, 2133 Gardvik
Telefon: 62 97 89 50

Tannpleier Bjørg F. Asbjørnsen

Løten Tannklinikk
Adresse: Sykehusvegen 13, 2340 Løten
Telefon: 62 54 71 20

Tannpleier Anne Ingrid Saghaug/ Tannpleier Stine Jonsrud Ryen

Kongsvinger Tannklinikk
Adresse: Otervegen 18, 2211, Kongsvinger
Telefon: 62 82 12 50

Tannpleier Tove Britt Høgli/ Tannpleier Irene Nyberget Øyen/ Tannpleier Åse Ragnhild Rasmussen

Hamar Tannklinikk
Adresse: Furubergveien 201, 2316 Hamar
Telefon: 62 55 31 30

Tannpleier Inger Haugen

Elverum Tannklinikk
Adresse: Hamarvn. 112, 2411 Elverum
Telefon: 62 54 41 10/ 997 23 885

Tannpleier Line Kalland

Eidskog Tannklinikk
Adresse: Dr. Lunderbys vei 7, 2230 Skotterud
Telefon: 62 83 35 60

Tannpleier Bente Engen/ Tannpleier Annbjørg F. Løitegård

Brumunddal Tannklinikk
Adresse: Parkgården, Nygata 22, 2380 Brumunddal
Telefon: 62 35 19 30

Tannpleier Hilde Urdahl

Åsnes Tannklinikk
Adresse: Kaffegata 74, 2436 Våler
Telefon: 62 95 53 90

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no