Tannpleier Liv Brattås

Røyken tannklinikk
Bassengveien 1, 3440 Røyken
Telefon: 31292820

liv.brattas@bfk.no

Tannpleier Mai Britt Ulviksbakken

Gol tannklinikk
Sentrumsveien 68, 3550 Gol
Tlf 32074645

Mai.ulviksbakken@bfk.no

Tannpleier Kevser Kaya Holtlien

Drammen tannklinikk
Rosenkrantzgt 17, 3018 Drammen
TLF: 31012913

 

Tannpleier Kristin Arnesen

Torget tannlegesenter
Haugesgate 1, 3019 Drammen
Tlf; 32835830

Tannlegene Sydow og Mo
Torgeir Vraasplass 4, 3044 Drammen
Tlf; 32831054

 

 

Tannpleier Trude Slyngstadli

Tannlegene Nygaard
Landfalløya 105, 3029 Drammen
Telefon: 32807550

www.dine-tannleger.no

Tannpleier Vibeke Sørnes

Spesialistklinikken Union Brygge
Grønland 40
3045 Drammen
Tlf: 974 74 300

Tannlegene Sveinsson og Moen
Vestsideveien 5
3403 Lier
Tlf 32846052

Tannpleier Tove Kleiv Rundtom

Gulskogen Tannlegesenter
Adresse: Guldlisten 35, 3048 Drammen
Telefon: 3283 9645

Tannpleier Kristin Arnesen

Torget tannlegesenter
Adresse: Haugesgate 1, 3019 Drammen
Telefon: 32835830

Tannlegene Sydow og Mo
Adresse: Torgeir Vraasplass 4, 3044 Drammen
Telefon: 32831054

 

 

 

Tannpleier Solveig Graff

Gulskogen Tannlegesenter
Adresse: Gullisten 35, 3048 Drammen
Telefon: 32 83 96 45

Tannpleier Elisabeth Nossen

Vikersund Tannklinikk
Adresse: Rådyrveien 4, 3370 Vikersund
Telefon: 32 78 70 42
Webadresse: www.bfk.no

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no