Tannpleier Anne Mette Andersen

Tannhelsetjenesten i Grimstad
Adresse: Frivollvn 11, 4877 Grimstad
Telefon: 37 25 24 50

E-post: anne.mette.andersen@austagderfk.no

Tannpleier Lina Dziauge

Plussgården Tannhelse AS
Adresse: Torvet 10, 4etg,
4836 Arendal
Telefon 37025522

E-post post@tannlegehofstad.no

Tannpleier Ilona Mørch

Plussgården Tannhelse AS
Adresse: Torvet 10, 4etg, 4836 Arendal
Telefon: 37025522

E-post: post@tannlegehofstad.no

Tannpleier Marit Valland

Tannpleier: Marit Valland
Adresse: Hovedgt. 36, 4900 Tvedestrand
Telefon: 37 16 21 98
E-post: mavalla@online.no

Tannpleier Anne-Sidsel Kjølmoen

Tannhelsetjenesten i Grimstad
Adresse: Frivollvn 11, 4877 Grimstad
Telefon: 37 25 24 50
E-post: Anne-Sidsel.Kjolmoen@austagderfk.no
Tannhelsetjenesten i Froland
Adresse: Helsehuset, 4820 Froland
Telefon: 37 23 55 78

E-post: Anne-Sidsel.Kjolmoen@austagderfk.no

Tannklinikken Maxis
Adresse: Vesterveien 44, 4839 Arendal
Telefon: 37 00 44 00

E-post: Anne-Sidsel.Kjolmoen@austagderfk.no

Tannpleier Anette Syvertsen

Evje Distriktstannklinikk
Adresse: Sindrevegen, 4735 Evje
Telefon: 37 93 01 95

Tannpleier Malin Skåli

Distriktstannklinikken i Risør
Adresse: Tjenngata 9, 4950 Risør
Telefon: 37 14 95 90

Tanngaarden
Adresse: Strandgata 15, 4950 Risør
Tlf: 37155171/37150981

E-post: malin.skali@austagderfk.no

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Alle henvendelser i resepsjonen, 1. etasje
E-post: ntpf@delta.no