Samarbeidspartnere

unio_logo-e1541598821375

Hovedorganisasjonen Unio

Fra 1/1/2022 er Norsk Tannpleierforening tilsluttet Hovedorganisasjonen Unio.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 380 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling.

Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Unios egne nettsider

logo1-215px

Zendium

Zendium er produsent av munnpleieprodukter som tannkrem, tannbørster og munnskyll.

Zendium tannkrem har milde smaksstoffer og er uten såpestoffer. Zendium er opptatt av god munn- og tannhelse.

Til Zendium sine nettsider

logo4-215px

Oral-B

Oral-B er verdensledende på markedet for levering av manuelle tannbørster og elektriske tannbørster. Oral B produserer også tannkrem, munnskyllevann og tanntråd.

Til Oral-B sine nettsider

Norsk Tannvern

Norsk Tannvern ble avviklet i 2019.

Den gamle websiden tannvern.no er tilbake i ny drakt. Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) har tatt over materialet og driften av websiden. Det er de samme brosjyrene og plakatene som tidligere som ligger på siden. TkMidt kommer i tiden fremover til å fornye informasjonsmaterialet både i innhold og form.

Tannvern

logo-2-215px

IFDH/EDHF

International Federation of Dental Hygienist (IFDH) og European Dental Hygienist Federation (EDHF).

IFDH er en verdensomspennende interesseorganisasjon for tannpleierne. IFDH har 23 medlemsland, og hvert tredje år, holdes det generalforsamling. I den sammenheng, arrangeres det et stort symposium for tannpleiere fra hele verden.

www.ifdh.org

EDHF_logo

EDHF, Europeen Dental Hygienist Federation, er tannpleiernes europeisk interesseorganisasjon. EDHF har årlige møter.

www.edhf.eu

 

Norsk Tannpleierforening

Postadresse: Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: post@tannpleier.no